1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
You are here:Bất động sản cho thuêBiệt thự cho thuêQuận Bình Thạnh


Quận Bình Thạnh

Quận Bình Thạnh (23)

Cho thuê biệt thự quận Bình Thạnh

Giá: $4.000/ tháng - Quận Bình Thạnh
Giá: 5000 USD / tháng - Quận Bình Thạnh
Giá: 3250$/tháng - Quận Bình Thạnh
Giá: 3500$/tháng  - Quận Bình Thạnh
Giá: 2900$/tháng  - Quận Bình Thạnh
Giá: 3200usd/ tháng - Quận Bình Thạnh
Giá: $2800/ tháng - Quận Bình Thạnh
Giá: 2700$/Tháng  - Quận Bình Thạnh
Giá: 3450$ /Tháng  - Quận Bình Thạnh
Giá: 3200 $/ Tháng  - Quận Bình Thạnh
Giá: 3650$ /Tháng  - Quận Bình Thạnh
Giá: 3300 $/Tháng  - Quận Bình Thạnh
Giá: 3350usd/tháng - Quận Bình Thạnh
Giá: 3900 usd/tháng - Quận Bình Thạnh
Giá: 3500usd/tháng - Quận Bình Thạnh

Hotline

Ms. Yan (English + Chinese) 

+84933 235 111 | +84936 746 571 

Mr. Duc (Vietnamese)

+84919 94 2121 | +84982 47 2121

yanlin@proview-land.vn or Info@proviewland.vn

Tìm mã BĐS

Tìm kiếm